logo


Singelloop enorm succes

Afgelopen 30 september hebben de VriendenVanEline de Utrechtse Singelloop gelopen. 9 kidsrunners en 70 mensen voor de 10 kilometer. De dag werd een dag van saamhorigheid,  vriendschap en zonneschijn. In de tuin van AEF aan de Maliebaan voltrok zich een spektakel dat zijn weerga niet kende. De Maliebaan kleurde groen van de lopers.

Met zweet en tranen zijn de 10 kilometers bedwongen. De VriendenVanEline hebben zich op de kaart gezet en laten zien dat saamhorigheid en verbondenheid een groot goed zijn. Het netwerk VriendenVanEline staat voor positiviteit, doorzettingsvermogen en het buiten de geijkte paden gaan.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers, renners, hun sponsoren en de sponsoren die deze dag mogelijk gemaakt hebben. Samen is bijna de helft van de rolstoelbus bij elkaar gebracht.

30 september 2012 was een dag met een dikke gouden rand.